سفارش تبلیغ
صبا

 

            می نویسم برای تو

                               ای تنها منادی معرفت

                                                 که عارفی حقیقت معرفت را


          می نویسم برای همه ی یارانت

                         همان عاشقان عارف به حقت

                                         که خود منادی معرفت می باشند

                                                         همه ی انسانهای این طریقت را


             می نویسم برای تو

                              ای تنها منادی معرفت

                                              شاید که منادی معرفت وجودت باشم....

attachment.php (1024×768)

(نوشته شده توسط منادی معرفت)


folder98 facebook
ابزار تلگرام

آپلود عکسابزار تلگرام برای وبلاگ