سفارش تبلیغ
صبا

باذن الله...  

و اینک روز انتخاب من و توست...

و چه بسیار نشانه هایی که در آن

برایمان قرار دارد اما برخی با

هزار قدرت عقل، سعی دارند

آنها را ندید گیرند...

 

انگار امام و رهبر و شهدا و....

و همه دلسوزان ما بی سبب

گفته بودند:

 

او را که دشمنانتان تایید میکنند،کنار بگذارید...

گویی برخی هزار بارهم که تاریخ بخوانند نخواهند فهمید این قاعده را

که امام علی علیه السلام

شرحش را داده اند:

 

استدلّ على ما لم یکن بما قد کان

فإنّ الأمور أشباه و لا تکوننّ ممّن

لا تنفعه العظة إلّا إذا بالغت فی إیلامه

فإنّ العاقل یتّعظ بالآداب، و البهائم

لا تتّعظ إلّا بالضّرب..."

 

براى امور واقع نشده

به آنچه واقع شده است استدلال نما

و با مطالع قضایاى تحقّق یافته

حوادث یافت نشده را پیش بینى کن

زیرا امور جهان، همانند یک دیگرند...

از آن اشخاص نباش که #موعظه سودش ندهد...مگر توأم با آزار و رنج باشد...

زیرا انسان عاقل باید از راه آموزش و فکر

پند بپذیرد...این بهائم هستند که جز

با کتک فرمان نمى برند...

 

و باز با کلام امام روح الله خطابت میدهم...

دوست انقلابی من...

 

آن روزی که دشمن از ما

#تعریف کند را باید عزا گرفت...

(نوشته شده توسط منادی معرفت) 


folder98 facebook
ابزار تلگرام

آپلود عکسابزار تلگرام برای وبلاگ